מהי כמות האלכוהול שמעבר לה יקבל נהג דוח שכרות?

חוק קבע כמות מינימום של 240 מק"ג לליטר אוויר נשוף. הפסיקה קבעה רף גבוה יותר של 290 מק"ג לליטר אוויר נשוף.
לנהגים חדשים ולנהגי רכב ציבורי חשוב לדעת שהרף הוא 50 מק"ג בלבד!

מה רף הענישה בתיקי שכרות?

רף הענישה הוא פסילת *מינימום* של 24 חודשי פסילה ולא פחות, זאת גם בכמות המינימלית של 50 מק"ג לנהג חדש.
במעמד קבלת הדוח רוב הנהגים ישלחו לשימוע שלאחריו עלול להיפסל רשיונם ל 30 ימים ויושבת רכבם ל 30 ימים גם כן, במקביל לפסילה.

לכן, אם נעצרת לבדיקת ינשוף על ידי שוטר, כבר במהלך האירוע בקש להיוועץ בעו"ד ומהר אליי להתקשר: 052-2785000 | https://avitallaw.com